Bygg- och projektledning

WAVECON AB är med dig på hela resan. Från en förstudie, utredning, detaljprojektering till ett genomförande och i slutändan en färdig anläggning.

WAVECON AB är engagerade och drivna för helheten i projektet och dess omvärld. Vi planerar, samordnar, leder och styr ömsesidigt samtliga steg ända fram till mål. Speciellt är vi duktiga på att leda stora som små men även komplexa VA-projekt och anläggningsarbeten.  

 

Rollen som Bygg- och projektledare är varierande mellan olika projekt. Vilket innebär att vi arbetar strukturerat och planerar uppdragen i nära samarbete med kunden/beställaren som uppdragsledare.
De vanligaste arbetsuppgifterna som WAVECON:s projekt- och byggledare hjälper kunden/beställaren med under entreprenadtiden är:

 

  • Under byggtiden tar vår byggledare vid och är närvarande på arbetsplatsen varje vecka och ansvarar för att projektet drivs framåt utefter tidplan, budget och de krav som finns i kontraktet mellan kund/beställare och entreprenör.
  • Är delaktig i att granska förfrågningsunderlag samt vara kontakten och stödfunktionen utåt för kunden/beställaren i kommun och myndigheter gällande tillstånd utifrån byggbarhet, tidsplanering.
  • Är kundens/beställarens kontrollant under genomförandet av entreprenaden.
  • Deltar och håller i byggmöten samt skriver protokoll.
  • Har en tydlig och löpande kommunikation och kontakt med beställarens organisation (ombud, projektledare och teknik ansvarig) under hela projektets faser.
  • Håller regelbundna avstämningar gällande den ekonomiska delen i entreprenaden med entreprenörens platschef för uppmätning, mängdreglering och ÄTA-arbeten.
  • Under genomförandefasen vid produktion ett nära samarbete med entreprenören och deltar aktivt i att finna lösningar på problem som eventuellt uppkommer i entreprenaden.

 

WAVECONS AB Bygg- och projektledare kan förutom i projektets utförandefas arbeta med detaljprojektering och byggbarhet i projekteringsfasen.

  • VA-ledningsarbeten i befintlig stadsbyggelse samt utbyggnad på landsbygden. Framtagande av ett komplett FFU (AF samt AMA och/eller TB-beskrivning)
Robert Bimbilov

Låter detta intressant?

Kontakta Robert Bimbilov för mer information.

Kontaktformulär