Bullermätning

Samhällsbuller kan vara ett problem som förekommer i städer, våra skolor och på våra arbetsplatser. Exempelvis kan trafik-, industri-, flyg- och järnvägsbuller orsaka störningar. Wi kan vara er behjälpliga med professionella mätningar och utredningar för att lokalisera eventuella bekymmer.

Byggbuller kan orsaka stora problem för tredje man i anslutning till en byggarbetsplats. Vår mätning skapar trygghet för både utförande entreprenör samt tredje man. Mätsystemet som vi använder är webbaserat och obemannat. Ett pålitligt system som passar i tufft utomhusklimat så som byggarbetsplatser, industri eller trafikanläggningar.
Vi mäter även buller för utredningar hur vida en plats är lämplig att bygga på med hänsyn till befintligt buller i närhet till eventuell bebyggelse.

Mätningen sker med naturvårdsverkets vägledning som grund.

Låter detta intressant?

Kontakta Mikael Johansson för mer information.

Kontaktformulär