Slutrapport

Allt från riskanalys till utförda kontroller sammanställs i en och samma rapport. Den enda rapport ni behöver för att få en övergripande bild hur ert projekt påverkat omgivningen. Enskilda objekt presenteras och eventuella skador och dess hantering fastställs. Vibrations- och bullermätning redovisas gentemot fastställda riktvärden. 

Kontaktformulär