Sege Park

Sege Park ligger i Kirseberg. Det nya bostadsområdet ska vara en testbädd för olika hållbarhetslösningar, där bland annat delningsekonomi får en framträdande roll. Här kommer bostäder, verksamheter och offentlig service växa fram i en parkmiljö.

De närmaste åren kommer Sege Park att förtätas och få ett tillskott av nya byggnader, samtidigt som en stor del av den befintliga byggnaden bevaras.

Flera av byggnaderna i området har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden och den uppväxta parkmiljön ger förutsättningar för en god livsmiljö. Målsättning är att den nya bebyggelsen ska samspela med den befintliga kulturmiljön, men samtidigt signalera områdets förändring.

Under 2019 påbörjades ombyggnationen i området.

Byggstart för nya bostäder samt ombyggnation av befintlig bebyggelse till bostäder påbörjas hösten 2020.

Låter detta intressant?

Kontakta Mikael Johansson för mer information.