Vibrationsmätning & Omgivningskontroll

Vid mark och anläggningsarbeten utsöndras markvibrationer som på kan påverka omgivningen. Vår vibrationsmätning kan på ett enkelt sätt användas för att påvisa hur arbetet påverkar omgivningen och bedöma vilka åtgärder som krävs för att reducera vibrationer. Detta skapar trygghet i alla led, från beställare till tredje man.
Den helautomatiska mätningen möjliggör aviseringar direkt i din mobiltelefon via SMS och/eller direkt i din e-post (riktvärden fastställs i riskanalysen).

Detta möjliggör vetskap i realtid för entreprenören. På så vis kan ert arbete fortskrida på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt utan risk för eventuella stopp.
Vår vibrationsmätning baseras på Svensk Standard, exempelvis SS4604866:2011, SS 02 52 10
SS025211, SS 460 48 61.

Låter detta intressant?

Kontakta Mikael Johansson för mer information.

Kontaktformulär

Referensprojekt