Science Village Scandinavia, Lund

Science Village är en dynamisk och kreativ plats, där allmänhet och forskning kan mötas. Här ligger bland annat ESS och MAX IV, och en av områdets viktigaste funktioner är att stötta de båda forskningsanläggningarna. Mellan dem, i centrala Science Village, kommer det bland annat att byggas kontor och korttidsbostäder för besökande forskare.

Men Science Village är inte bara en plats för forskning – här planeras även södra Sveriges största Science Center, en större konsertsal samt arbetsplatser för företag och akademi.

Illustration: Fojab Arkitekter.

https://www.lund.se/brunnshog/om/etapper-tidplan/science-village/

Låter detta intressant?

Kontakta Mikael Johansson för mer information.