Täthetsprovning av rökkanaler

Vi täthetsprovar aktuella rökkanaler före och efter arbetet, för att dokumentera eventuella läckage i rökkanalen innan arbetet startar. Läckage kan innebära brandfara men också att giftiga rökgaser läcker ut och skapar fara för människor. Därför är det extra viktigt att kontrollera alla rökkanaler innan vibrationsalstrande arbetet startar. 

Kontaktformulär