Exploateringsområde Nättraby

Ett stenkast väster om residensstaden Karlskrona i Blekinge ligger Nättraby. Wavecon har upprättat riskanalys avseende markarbeten inför exploateringsområde.

Sprängning kommer att utföras vid anläggning av villatomter, VA-arbeten och tillfartsväg. Markarbetet består av sprängnings-, schaktnings- och packningsarbeten.

Låter detta intressant?

Kontakta Mikael Johansson för mer information.