Komfortmätning

Komfortmätning utförs för att bedöma miljöstörning i bostäder till följd av vibrationer från spårbunden trafik och vägtrafik. Instrumentet monteras med triggivare i husgrund samt en treriktningsgivare som mäter komfortnivå invändigt i fastigheten. 

När tiden för mätningen är avslutad får uppdragsgivaren ett dokument innehållande vibrationsrapport med eventuell föreslagen åtgärd.

Låter detta intressant?

Kontakta Mikael Johansson för mer information.

Kontaktformulär