Luftstöt

Luftstötsvågor är vanligt förekommande vid tunnelsprängning eller större sprängningar i bebyggelse och kan bli mycket kraftig även vid mindre sprängsalvor. Luftstötvågor är tryckvågor som breder ut sig i luften från en detonerande laddning. Trycket beror på laddningens storlek och inneslutning.  Eftersom frekvensen i luftstöten kan förändras med avståndet kan detta uppfattas genom exempelvis omgivningen påverkas i form av att ljud i anslutning till fönster, dörrar, porslin, ventilation. Dessa luftstötvågor kan i vissa fall orsaka skador på byggnationer.

Mätning av luftstötvågor utförs enligt SS 02 52 10 ”Vibration och stöt –Sprängningsinducerade luftstötvågor – Riktvärden för byggnader”. I SS 02 52 10 anges 500 Pa, reflektionstryck, som riktvärde för att minimera skador på byggnationer. Standarden ger även utrymme för en viss reduktion av detta värde för fasta anläggningar som ex. gruvor och bergtäkt.

Låter detta intressant?

Kontakta Mikael Johansson för mer information.

Kontaktformulär