Control the waves

Wavecon arbetar med vågor; markrörelser och ljudvågor från vibrationsalstrande byggprojekt.
Vi skyddar omgivningen så att inte närliggande fastigheter/anläggningar tar skada vid sprängning, pålning, schaktning, packning etc.
Låt oss ta ansvaret för omgivningen vid ert nästa byggprojekt för ett säkert och tryggt byggande.