Ny tågstation i Svalöv

I anslutning till stationen i Svalövs tätort anläggs också ett stationstorg med pendlarparkering för bil, cykel samt bussangörning för Skånetrafikens linjebussar. Stationstorget placering är norr om Kvarnhuset. För att underlätta för busstrafiken kommer Svalegatan och Torgatan delvis byggas om samt förstärkas. Samtidigt med detta arbete kommer en ny vattenledning att läggas i Svalegatan från Torggatan till Onsjövägen. Arbetet med att bygga klart stationstorget pågår mellan april och november, 2021.

Wavecon tar hand om riskanalys och omgivningskontroller så som syneförrättningar, täthetsprovningar av rökkanaler och vibrationsmätningar.

Låter detta intressant?

Kontakta Mikael Johansson för mer information.