Tjänster

Wavecon arbetar med vågor; markrörelser och ljudvågor från vibrationsalstrande byggprojekt.

Vi skyddar omgivningen så att inte närliggande fastigheter/anläggningar tar skada vid sprängning, pålning, schaktning, packning etc. Låt oss ta ansvaret för omgivningen vid ert nästa byggprojekt för ett säkert och tryggt byggande.Vi upprättar riskanalyser och hanterar dess kontrollprogram som bör efterföljas innan, under och efter ert vibrations- och bulleralstrande byggprojekt. Vi leder hela uppdraget från riskanalys till avslutande slutrapport som sammanställer hur byggprojektet påverkat omgivningen.

Låter detta intressant?

Kontakta Mikael Johansson för mer information.