Vibrationsanalys

Med tillförlitlig vibrationsmätning under sprängarbetet förenklas planeringen av arbetet, det är en grundläggande förutsättning för säker sprängning.

Med god kommunikation mellan utförande entreprenör och våra konsulter, som har mångårig erfarenhet av vibrationsanalys, kan Wi i realtid följa ert arbete och konsultera angående salvornas laddning. Allt för att arbetet ska kunna fortskrida säkert och kostnadseffektivt.

Låter detta intressant?

Kontakta Mikael Johansson för mer information.

Kontaktformulär