Vi har koll på kraven

En byggherre har idag ett ej delegerbart ansvar att inte påverka omgivningen negativt vid vibrations- eller bulleralstrande arbeten. Det innebär att han är skyldig att identifiera och analysera alla möjligheter att minimera risken att skada och störa kringliggande fastigheter och anläggningar. 

Gör han inte det är sannolikheten i dag stor att tredjeman agerar när de upplever att de lidit skada. Det kan bli särskilt besvärligt när bevisbördan dessutom är omvänd och byggherren måste bevisa att det inte är byggnadsarbeten som åstadkommit skador och störningar. 

Har man i det läget utfört riskanalys, syn av byggnader inom riskområdet samt vibrations- och bullermätningar med mera under byggnadstiden blir det betydligt enklare att analysera och bevisa vad som är den verkliga bakgrunden till skadan. 

Har man inte arbetat på detta sätt, är risken för skadestånd stor.