Triaxiell Mätning

Triaxiell mätning kan med fördel användas vid exempelvis sprängning i närområdet, på byggnader eller anläggningar minde än 10 m från spängplats då speciella problem uppstå. Dels kan ogynnsamma markförhållanden, förekomst av horisontella slag medföra stora förskjutningar, dels kan förekomst av höga frekvenser göra att större uppmärksamhet måste riktas på vibrationens utseende varför en analys av sprängsalvan bör utföras.

Låter detta intressant?

Kontakta Mikael Johansson för mer information.

Kontaktformulär