Skadeutredningar

Om en skada uppstått i samband med att vibrationsalstrande arbete utförts krävs en utredning av sakkunnig. Wi har konsulter med mångårig erfarenhet av skadeutredning och hjälper gärna till vid behov.
Med vår kompetens och erfarenhet hjälper vi er att fastslå orsak till uppkommen skada.

En noggrann utredning görs där många parametrar tas i beaktning då en skada som uppstår kan ha många olika orsaker som inte är kopplat till yttre verksamhet så som brister i konstruktion, naturliga förändringar, markförhållanden, väderförhållanden med mera.

Dokument med skadeutredningsutlåtande tilldelas beställare efter avslutad utredning.

Låter detta intressant?

Kontakta Mikael Johansson för mer information.

Kontaktformulär