EMF

Vi utför EMF-mätningar enligt AFS 2016:3 (Elektromagnetiska fält) för att skydda arbetstagare och besökare på arbetsplatser mot sådana hälso– och säkerhetsrisker.

Låter detta intressant?

Kontakta Mikael Johansson för mer information.

Kontaktformulär