Bäckatorget och närliggande VA-arbeten

I hjärtat av Skanörs centrum ligger torgplatsen Bäckatorget. Torget har utformats med ambitionen att skapa ett levande, mysigt och grönt torg med möjligheter för vila och möten.

Ett gemensamt vardagsrum där människor vill vistas och umgås. Resultatet är ett samlande torg med mycket grönska som tar hänsyn till den skanörska karaktären, platsens historia och förutsättningar i materialval och utformning. En utmaning med platsen har varit nivåskillnaderna. På torget finns en vacker gammal stationsbyggnad. Byggnaden i sig, med sin fina karaktär, betraktar vi som ett smycke på torget men dess placering ligger ungefär 1m högre i förhållande till kringliggande byggnader.