Fredriksskans i Kalmar

På ett unikt läge i Kalmar intill vatten och stad, skapar Riksbyggen ett nytt bostadskvarter bestående av 149 bostäder. Fredriksskans är en plats som ligger många Kalmarbor varmt om hjärtat och därför läggs mycket krut på såväl insidan som utsidan av husen.

Plats: 
Kalmar

De fem bostadshusen kommer att bli certifierade med Miljöbyggnad Silver vilket garanterar ett långsiktigt hållbart bostadsområde. Bostäderna på Fredriksskans har också till uppgift att underlätta en mer hållbar livsstil för de boende bland annat genom cykel- och bilpool. Framförallt har det nya bostadsområdet fokus på den sociala hållbarheten och kvarteret är planerat utifrån människans behov av möten och aktiviteter. Området Fredriksskans ska vara öppet för alla, året runt och vara en naturlig och självklar mötesplats för Kalmarborna och besökare.
 
Byggnationen påbörjades hösten 2020 och de första bostäderna beräknas stå klara för inflyttning år 2023.

Vi levererar bland annat:
Syneförrättningar
Vibrationsmätningar
Bullermätningar
Sättningsmätningar