Södra Hemlingby i Gävle

Nya stadsdelen Södra Hemlingby i Gävle med samhällsviktiga funktioner. Skola, förskola, vårdboende och idrottshall.

Plats: 
Gävle

Wavecon tar hand om riskanalys, syneförrättningar, uppdragsledning, vibrations- och bullermätningar.

Bild: White arkitekter

Låter detta intressant?

Kontakta Mikael Johansson för mer information.