Kv Picknick i Lund

I Vipeholmsparkens gröna omgivningar bygger JM ett nytt kvarter med fyra hus i 5–6 våningar och totalt 96 bostäder. Här bygga det för framtiden.

Genom förtätning av staden skapar JM möjligheter till ett modernt och hållbart liv. Närheten till din arbetsplats, skola och centrala Lund gör det möjligt att välja bort bilen till fördel för cykel i vardagen. Husen är Svanenmärkta lågenergihus, byggda med modern teknik och sunda material för att vara energieffektiva och resurssnåla. Det läggs stor omsorg om utsidan som insidan av husen och bygger gröna gårdar och trygga gator.

Låter detta intressant?

Kontakta Mikael Johansson för mer information.