Godisfabriken Gävle

Från 1916 och nästan 100 år framåt tillverkades halstabletter och godis på området mellan Södra Strandgatan, Styrmansgatan och Tredje Tvärgatan. När vinden låg rätt in över staden kunde flanörerna på Stortorget leende konstatera ”Idag kokas det Ahlgrens Bilar, minsann!” På området fanns även Mattons Läderfabrik mellan 1879 och 1962.

Wavecons roll i projektet: 
Plats: 
Gävle

Godisfabriken är det samlande namnet för alla hus, gator och parker som nu anläggs i området. 750 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter planeras tillsammans med caféer, verksamhetslokaler, förskola och parkeringshus. Stort fokus ligger på att bygga med höga miljö- och hållbarhetskrav. Godisfabriken blir ett område med kvaliteter i boendet som möjliggör en livsstil där bilägande inte längre är en förutsättning. Istället vill vi uppmuntra cykling, att gå till fots och bilpooler. Närheten till både resecentrum och stadskärnan samt en väl utbyggd kollektivtrafik underlättar hållbara resvanor.

Fyra byggnader från industriepoken sparas och får nya användningsområden. Första Tvärgatan som legat gömd inom fabriksområdet öppnas upp och Brynäs storstadsliknande rutnät av gator blir äntligen komplett igen. Ett grönt stråk genom området kommer att knyta ihop Stenebergsparken med Jungfruparken vid Gävle Strand. Ett inbjudande torg med bästa kvällssolläge breder ut sig ner mot gästhamnen och Fullriggaren på andra sidan Gavleån.

De nya gatorna som byggs har alla godisklingande namn vilket också gäller parken, torget och den öppna ytan vid den ursprungliga pastillfabriken. De nya gatorna heter Konfektyrgatan, Pralingatan, Karamellgatan och Kolabågen. Torget får namnet Ahlgrens torg och parken Ahlgrens park. Den öppna ytan vid den gamla pastillfabriken får namnet Pastillplatsen.

Låter detta intressant?

Kontakta Mikael Johansson för mer information.